Hướng dẫn thanh toán

Chính sách thanh toán trên website halotec.com.vn

1. Thanh toán giữa Thành viên (người bán) với Khách hàng

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàngtrên website Viettel.vn;

Bước 3: Viettel.vn xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 4: Người bán (Đối tác/halotec)chuyển hàng cho Khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho Đối tác/halotec;

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ:

Halotec chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với hình thức chuyển khoản qua số tài khoản được cung cấp trong trang thanh toán.

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên halotec.com.vn;

Bước 3: Khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận thanh toán;

Bước 4: Khách hàng gửi hình ảnh xác nhận thanh toán và thông tin của khách hàng vào mail [email protected] để bộ phận tiếp nhận và xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 5: Đối tác/halotec chuyển hàng theo kênh vận chuyển Khách hàng lựa chọn trong đơn hàng;

Bước 6: Khách hàng nhận hàng;

3.  Chính sách bảo mật thanh toán

3.1 Cam kết bảo mật

      Hệ thống thanh toán của halotec cam kết bảo mật thông tin của khách hàng cung cấp, và tuân thủ các tiêu chuẩn thanh toán và bảo mật ngành đảm bảo đúng quyền lợi của khách hàng.